Der er 2 drivkrafter i den organisatoriske kapabilitet "Proces-styrke"

Kollegial støtte
Samarbejde i teams og på tværs af teams er organiseret på en måde så kolleger gensidigt understøtter engagement og handlinger for at skabe synergi. På den måde bringer alle deres styrker i spil for sammen at overkomme udfordringer.

Enkle systemer
Systematik for arbejdsprocesser, ansvar og opgaver er disciplineret med enkle systemer som f.eks. Lean og løbende forbedringer.