Der er 3 drivkrafter i den organisatoriske kapabilitet "Medarbejder-styrke"

Medarbejdertiltrækning
Image/renomé afspejler på en klar og positiv måde, at man som medarbejder trives med udfordring og udvikling på arbejdspladsen (stærkt employer brand).

Fagligt match
Kompetenceprofilen for stillingerne på arbejdspladsen er tydelige og medarbejdernes match er kendt af dem selv, kollegerne og lederne. På den måde har man grundlag for læring, udvikling og fleksibilitet på tværs af organisationen.

Involvering
Medarbejderne føler et engagement, der omsættes til handling og får en virkning i forhold til deres påvirkning af kunder og andre interessenter.