Der er 2 drivkrafter i den organisatoriske kapabilitet "Leder-styrke"

Leder team
Ledelsen fungerer som et team og sikrer løbende enighed om fælles retning. Det står klart for alle, hvad den overordnede retning er - og hvilke indsatser man aktuelt har fokus på.

Understøttende ledelse
Lederne understøtter aktivt og systematisk medarbejdernes engagement og handling i forhold til at skabe synergi, hvor alle bringer deres styrker i spil for sammen at overkomme udfordringer.