Der er 3 drivkrafter i den organisatoriske kapabilitet "Kultur-styrke"

Fælllesskab
I en kultur med tillid og orientering mod samarbejde skabes en høj social kapital, hvor alle trygt fokuserer på den fælles opgave. Man har deler værdier og formål med fokus på en vigtig opgave. Der er en oplevelse af, at alle bidrage med forskellige styrker i en disciplineret opgaveløsning.

Vækstorientering
Med lyst til forbedring og at skabe nyt har man sammen med klar feedback, stræben efter spændende udfordringer og opmærksomhed på fælles præstationer ægte "grokraft" til både individer og virksomhed.

Internt image
Virksomhedens kultur har styrke til at skabe et godt image/renomé blandt egne medarbejdere og ledere. Når kulturen er så stærk, vil både medarbejdere og ledere have en gunstig afsmittende virkning på kunder og interessenter.