Samarbejdskultur med ”SPANDEN og ØSEN” giver bl.a. disse 7 udbytter

bucket and dipper 175 dpiDonald O. Clifton, Ph.D. (tidligere bestyrelseesformand i Gallup) har formuleret en teori om ”SPANDEN og ØSEN”. Teorien fortæller helt enkelt og meget logisk, hvorfor samarbejdskultur baseret på positive følelser er nødvendigt for et optimalt fungerende team:

Se den enkle teori om ”SPANDEN og ØSEN” og de 7 udbytter her…

7 vigtige nøgler til teamwork

7 keysPå South American Business Forum, giver Ana Paula Valacco 7 vigtige nøgler til teamwork.

  1. Kend jeres styrker og tildel hinanden roller ud fra dem
  2. Diskuter med hinanden, frem for at gå i konflikt
  3. Lyt aktivt
  4. Accepter kaos og skab kreativitet
  5. Accepter fejl og lær af dem
  6. Skab enighed om målet
  7. Etabler et dynamisk fællesskab

Vi synes Valaccos indspark er relevant og har derfor bearbejdet det på dansk. Her får du en forklaringen til de 7 vigtige nøgler…

Undgå de 5 dysfunktioner

Lencionis 5 dysfunktioner2I sin internationale bestseller ”De fem dysfunktioner i et team” har Patrick Lencioni i en letlæst medrivende fortælling afdækket de 5 mest almindelige dårligdomme, der alt for let forekommer i et team. Se hvad de 5 dårligdommene er, og hvordan I undgår dem…

”Ikke økonomi. Ikke strategi. Ikke teknologi. Det er teamwork, der er og bliver den ultimative konkurrencefordel, både fordi det har så stor styrke og er så sjældent.”

Citat: Patrick Lencioni

Brug StyrkeProfil til feedback, evaluering og GRUS

Se stort formatStyrkeProfil er et effektivt værktøj til GRUS (gruppeudviklings-samtale), evaluering og feedback på proces og indsats.  Det har vi oplevet på både folkeskoler, erhvervsskoler og videregående uddannelsesinstitutioner.

Når man vil evaluere indsatser for trivsel, robusthed og effektivitet i teams eller større grupper, har vi oplevet StyrkeProfil som et rigtig godt udgangspunkt for dialog og vej til løsninger. Se mere her…

Everything’s awesome, everything’s cool when you’re part of a team.

citat: Jørgen Vig Knudstorp, LEGO