Der er 2 drivkrafter i den organisatoriske kapabilitet "Forandring-styrke"

Robusthed
I kraft af en høj grad af commitment og perforamnce er organisatorisk robusthed(resiliens) en styrke i forhold til at kunne modstå uventede krav til forandringer, der kommer udefra.

Agilitet
Med godt team-work og en høj grad af innovation bestræber organisationen sig systematisk på at bringe sine styrker i spil for at udvikle, forbedre, forandre og skabe nyt.