Der er 2 drivkrafter i den organisatoriske kapabilitet "Engagement-styrke"

Følelse
Både medarbejdere og ledere er engagerede, fordi de føler sig i overensstemmelse med det, som er vigtigt for virksomheden. De bekræftes og støttes af deres kolleger og deres leder.

Agilitet
Både medarbejdere og ledere handler i overensstemmelse med det, som er vigtigt for virksomheden, og de støttes af deres kolleger og leder i forhold være aktive.